Værdigrundlag

Værdierne for Syd området og dermed også Bækmarksbro Pleje og daghjem,  blev formuleret i 2005.

 Vi ser mennesker som hele og forskellige mennesker, der alle er ligeværdige.

 LIGEVÆRDIGHED:

 Betyder at :

- Vi har alle lige værdi som mennesker

- Alle har en værdighed, som skal respekteres

- Vi skal respektere hinanden og hinandens grænser

- Vi lytter aktivt og opmærksomt

- Vi taler med hinanden og ikke om hinanden

 LOYALITET / RESPEKT FOR ANDRES MENINGER:

 Betyder at:

 - Vi skal være åbne i vores dialog og kommunikation

- Vi skal have tillid til at vi alle er ærlige i det vi siger og gør

- Vi skal være enige om at vi godt kan være uenige

- Vi holder de aftaler der er indgået og bakker hinanden op

- Vi efterlever de trufne beslutninger.

 OMSORG:

 Betyder at:

 -Vi tager udgangspunkt i den enkeltes situation, ønsker og livshistorie

- Vi ser ressourcer og yder hjælp til selvhjælp.

- Vi er nærværende og viser interesse og hensyn

- Vi viser at vi ser hinanden og evner at have indføling med det andet  

   menneske

 ÅBENHED:

 Betyder at:

 - Vi har eller søger de nødvendige og tilgængelige informationer

- Vi siger det vi mener på rette tid og sted

- Vi tør sige til og fra

- Vi reflekterer over det vi oplever i hverdagen

- Det er OK at begå fejl eller dumme sig

 ENGAGEMENT/KREATIVITET:

 Betyder at:

 - At alle bliver hørt og medinddraget

- Vi søger medindflydelse og har medansvar

- Vi er åbne, interesserede og ser muligederne og udfordringerne.

- Vi bruger hinandens stærke sider

- Vi skal turde prøve noget nyt, eller prøv noget en gang til

- Vi søger og giver hinanden plads til udvikling

 HELHEDSORIENTERING OG TVÆRFAGLIGHED:

 Betyder at: 

 - Vi kan samarbejde på tværs og bruge hinandens faglighed

- Alle faggrupperne er ligeværdige

- Vi hjælper gensidigt hinanden også i pressede situationer

- Vi inviterer hinanden til fælles aktiviteter.