Lemvig kommune

 

Bækmarksbro Pleje- og Daghjem ligger i den sydlige del af Lemvig kommune og er det ene af de 3 plejehjem i området.

Hvis man gerne vil søge en plejehjemsplads skal man henvende sig til Lemvig Kommune. Lemvig Kommune visiterer (godkender) borgere til en plejehjemsplads på Bækmarksbro Pleje og Daghjem.

Mere information der om, findes på Lemvig kommunes hjemmeside på www.lemvig.dk