Fællesnyt

Vi har et nyhedsblad der hedder Fællesnyt, den udkommer 6 gange om året og omhandler det, der sker her i huset, arrangementer, og det daglige program.

 Nyhedsbladet udgives af vennekredsen og koster 5 kr. for de, der ikke er medlem af vennekredsen

Ønsker man at blive medlem koster det 50 kr. om året.